Zápis

z jednání správní a dozorčí rady NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
,
konaného dne 7.10.2020 v Brně, na ul. Klatovská 606/3

Přítomni:  
 
 • MUDr. Danuše Spohrová, předsedkyně správní rady nadace
 • Marie Odehnalová, člen správní rady
 • Blanka Veselá, člen správní rady
 • Ing. Tomáš Spohr, člen dozorčí rady
 • Dana Resová, člen dozorčí rady

 • Program jednání:
    1. Zahájení
  1.1 Jednání správní a dozorčí rady nadace zahájila MUDr. Spohrová konstatováním, že jsou přítomni výše uvedení členové správní rady a dozorčí rady a jsou schopni usnesení.
  1.2 Ověřovatelem zápisu z jednání byla zvolena paní Odehnalová, zapisovatelem MUDr. Spohrová

  2. Schválení grantů na r. 2020 - II. kolo
  Na základě vypsaného grantového řízení ke dni 31.8.2020 obdržela nadace 38 grantových přihlášek
  .

  Nevybraným žadatelům nebude sdělován výsledek rozhodnutí správní rady.

  Prostředky
  ve výši 171 000,- Kč byly rozděleny následujícím způsobem:

    1.
  Žůrek Tomáš, Vsetín
  Příspěvek na léčebný pobyt v ADELI
  15 000 ,-
    2.
  Gargulák Lukáš, Hrabyně

  Příspěvek na mechanický vozík
  25 000,-
    3.
  Unie ROSKA - reg. org. Roska, Brno - město, z.p.s.

  Srbská 2741,/53, 612 00 Brno
  IČ 61331016
  Rekondiční pobyt členů a oslava 25. výročí založení organizace
  20 000,-
    4.
  Mullerová Kateřina, Ostrava 30
  Příspěvek na aktivní mechanický vozík od fy Medicco
  25 000,-
   

  5.
  Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

  Štefánikova 15, 695 01 Hodonín
  IČ 69722595
  Příspěvek na dopravu handicapovaných dětí do stacionáře Vlaštovka

  20 000,-
    6.
  Čachová Pavlína, Brno
  Příspěvek na biologickou léčbu revmatoidní artritidy

  16 000
  ,-
    7.
  PAHOP zdrav. ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.

  Mariánské nám 78, 686 01 Uherské Hradiště
  IČ 04977408
  Příspěvek na zdravotnické přístroje pro mobilní hospic
  30 000,-
    8.
  Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

  Vratislavovo nám. 115, 592 31 Nové město na Moravě
  IČ 70803978
  Příspěvek na zdravotnické a kompenzační pomůcky
  20 000,-
     

  Nadace zdraví - granty
   
  Nadace zdraví - granty
  kliknutím zvětšíte foto