Zápis

z jednání správní a dozorčí rady NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
,
konaného dne 2.5.2018 v Brně, na ul. Klatovská 606/3

Přítomni:  
 
 • MUDr. Danuše Spohrová, předsedkyně správní rady nadace
 • Marie Odehnalová, člen správní rady
 • Blanka Veselá, člen správní rady
 • Ladislav Keprt, předseda dozorčí rady
 • Ing. Tomáš Spohr, člen dozorčí rady
 • Dana Resová, člen dozorčí rady


 • Program jednání:
    Zahájení
  Jednání správní a dozorčí rady nadace zahájila MUDr. Spohrová konstatováním, že jsou přítomni výše uvedení členové správní rady a dozorčí rady a jsou schopni usnesení.
  1.2 Ověřovatelem zápisu z jednání byla zvolena paní Odehnalová, zapisovatelem MUDr. Spohrová

  Schválení grantů na r. 2018 - I. kolo
  Na základě vypsaného grantového řízení ke dni 30.3.2018 obdržela nadace 54 grantových přihlášek
  .

  Nevybraným žadatelům nebude sdělován výsledek rozhodnutí správní rady.

  Prostředky
  ve výši 369 260,- Kč byly rozděleny následujícím způsobem:

    1.
  Markéta Sidková, Lipník nad. Bečvou
  Příspěvek na mechanický vozík Quick od fy Medico
  20 000,-
    2.
  Květa Krčmářová, Brno

  Příspěvek na invalidní vozík MIVChampion od fy Sivak
  20 000,-
    3.
  Jana Lacková, Strmilov

  Příspěvek na sedací ortezy OttoBock Dino 3 od fy Ottobock pro dceru Dagmar
  16 730,-
    4.
  Gustav Doležel, Hovorany
  Příspěvek na rekondiční pobyt se zdravotně postiženými z Hodonína
  11 000,-
   

  5.
  SPMP ČR pobočný spolek Hodonín
  Erbenova 8, 695 03 Hodonín
  IČ 182 05 887
  Příspěvek na letní rehabilitační pobyt Kopánky pro mentálně postižené

  30 000,-
    6.
  Markéta Mišáková, Hustěnovice
  Příspěvek na Canisterapii pro seniory

  6 000
  ,-
    7.
  KLUB STOMIKU Brno z.s.
  Pavlovská 9, 623 00 Brno
  IČ 002 16 321
  Příspěvek na rekondiční pobyt
  - hotel Sůkenická Bílá 21. - 27.5. a hotel Skicentrum Harachov 17. - 23.9.2018
  25 000,-
    8.
  TyfloCentrum Brno, o.p.s.

  Chaloupkova 578/3, 612 00 Brno
  Příspěvek na kurz pro nevidomé při poskytování první pomoci nevidomým, a slabozrakým - 1kurz
  15 000,-
    9.
  Klub KARDIO Tábor, z.s.
  Světlogorská 2769, 390 05 Tábor
  IČ 16847041
  Příspěvek na motivaci zdravotně postižených (kardiaků) k vytváření podmínek ke zlepšení fyzického a duševního zdraví
  20 000,-
    10.
  Vladimíra Pechalová, Horní Lideč

  Rehabilitační terapie TheraSuit pro dceru Karolínku
  25 000,-
    11.
  NADĚJE, pobočka Brno
  Ptašinského 13, 602 00 Brno
  IČ 00570931
  Pořízení polohovacích, fixačních a antidekubitních pomůcek pro klienty Domu Naděje Brno-Bohunice
  16 000,-
   
  12.
  ROSNIČKA, Merhautova 220, 613 00 Brno

  IČ 75689774
  Podpora projektu "Rosničko, neváhej a skoč"
  20 000,-
   
  13.
  BETANIE - křesťanská pomoc, z.ú.

  Joštova 7, 602 00 Brno
  IČ 65349547
  Nákup rehabilitačních aktivizačních pomůcek pro Dům důstojného stáří Brno-Maloměřice
  16 210,-
    14.
  UNIE ROSKA - reg. org. ROSKA Brno-město, z.p.s.
  Srbská 2741/53, 612 00 Brno
  IČ 64334016
  Příspěvek na účast členů Rosky Brno-město na Abilympiádě na Zemplínské Šíravě a 2. Roskiádě v Nymburku
  20 000,-
    15.
  Charita Luhačovice, církevní nezisková organizace
  Hradisko 10, 763 26 Luhačovice
  IČ 73633071
  Příspěvek na zakoupení pomůcek pro pohybové aktivity seniorů a zdravotně postižených
  3 000,-
    16.
  KLUB DIANA, sdružení onkologicky nemocných a přátel, z.s.
  Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
  IČ 15548376
  Příspěvek na rekondiční pobyt v hotelu Kréta v Kutné Hoře a v hotelu Pod Jedlovým vrchem v Loučné nad Desnou
  10 000,-
    17.
  KLUB ZDRAVÍ, Klatovská 606/3, 602 00 Brno
  IČ 25322788
  Podpora projektu ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ
  50 000,-
    18.
  Simona Soldánová, Krumsín
  Příspěvek na zdravotní pomůcku - vana s dvířky XT-115 s hydromasáží
  10 000,-
    19.
  Pěvecký soubor Červánek, Nejedlého 3, 568 01 Svitavy
  Příspěvek na ZPÍVÁNÍ PRO ZRAVÍ 1.3.2018
  6 000,-
    20.
  UNIE ROSKA re. Org. Roska Brno-město, z.p.s.
  IČ 64331016
  Příspěvek na vstupenky ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ dne 1.3.2018
  500,-
    21.
  UNIE ROSKA re. Org. Roska Brno-město, z.p.s.
  IČ 64331016
  Příspěvek na propagační materiál na dárkové předměty
  1 500,-
    22.
  Sdružení aktivní babičky, 0krouhlá 9, 625 00 Brno
  IČ 02146070
  Příspěvek na projekt "Senioři v pohybu - pro zdravi"
  15 000,-
    23.
  KLUB DIANA, Sdružení onkologicky nemocných, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
  IČ 15548376
  Zpívání pro zdraví 1.3.2018
  1 500,-
    24.
  KLUB STOMIKU Brno z.s., Pavlovská 9, 623 00 Brno
  IČ 00216321
  Zpívání pro zdraví 1.3.2018
  2 000,-
    25.
  Františka Vycudilíková, Uh. Hradiště
  Příspěvek na lázeňskou léčbu
  8 820,-
     

   
  kliknutím zvětšíte foto